Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

  • Jessoilan kylän bol’ničan ruadotaibaleh on suan vuvven pitky. Et tiijä luguu rahvahale, kudamii liäkärit piästettih hengih. A min verran hyviä ristikanzua ruadoi bol’ničan seinis nämmien vuozien aloh! Oldih hyö vračat, hoidajat da tiettäväine, bol’ničan talovuon hommuajat, erähäs heis rodieugi pagin.
  • Karjalazien kirjaimikkuo puaksuh otetah paginale. Jälgimästy kerdua sih nähte paistih, konzu ližättih sinne uuzi c-kirjain, kudai pidi lyydilazil. Silloi-toiči kuuluu paginua, ku pidäs muuttua kirjaimikko da tuste ruveta kirjuttamah kirillitsal. Tänäpäi rodieu pagin ammuzis aijois, konzu karjalazet maltettih kirjuttua runoloin vuoh.
  • Suomelas-ugrilaine škola täytti 20 vuottu. Školan vuozipäivynedälile pani allun jogavuodehine piirilöinväline Karjalan jalokivet -teatrufestivuali. Hyvittelemäh vuozipäivyniekkoi tuli artistua Petroskoin školis da päivykodilois, Louhen da Priäžän piirispäi. Lavalpäi tavan mugah kuului Karjalan kolme kanzallistu kieldy. Kuvas ollah Sohjanankošken školan opastujat.
  • Mennyt piätteniččän, 21. kylmykuudu, omamualazet käydih Jessoilah, kus vastavuttih pienien da aiguzien lugijoinke Jessoilan etnokul’tuurukeskukses.
  • Karjalan Rahvahan Liitto pidäy tärgienny yhtehisty ruaduo tazavallan piirilöis eläjien karjalazienke. Järjestön aktivistat kävvah eri kylih da vastavutah sen aktivistoinke.
  • Helsingis 14. kylmykuudu oli valmistettu suuri mediapido, kuduas paginal oli suomenkielizen Carelia-lehten da karjalankielizen ”Oman Muan” nygytila da tulii aigu.
Midä? Konzu? Kus?
  • Tuhukuu-Sulakuu

    Tänävuon “Oma Mua” täyttäy 25 vuottu. Sen kunnivokse olemmo valmistannuh kaksi suurdu piduo. Niilöin pidämizeh suammo varua Kanzallizen poliitiekan ministersvaspäi.

Partn`ourat