Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

 • Nygözet Ven’an mual eläjät suomelas-ugrilazet kanzat voijah elättiä omii rahvahallizii kielii vai äski putilleh suavun kaksikieližyön kauti. Se on ven’alas-omakieline kaksikieližys. Nikui toizin. Meigävellen kaksikieližys on yhty lujua moine, konzu federatsien valdivon kielen malto (ven’an) on äijiä lujembi, migu oman alovehellizen kielen malto. Kahten kielen tazapainoine nero voi roijakseh vai silloi, konzu ristikanzu suau opastuksen adekvaattizesti luajitus kaksikielizes opastussistiemas. Mieros alletah lapsis, pahuos pienyössäh. Lapsennu suaduu kielineruo maksau akkiloija igiä eläjes.
 • Karjalazet rahvahanrunohuon suvaiččijat tuas suadih suuri lahju. Karjalan kielen, literatuuran da istourien instituutan internet-sivuloile on pandu Karjalazet rahvahan suarnat: Suvi Karjalu -kniigan elektronnoi versii.
 • #43(1238) | Heimovellet   Olli Hörkkö
  Karjalan kielen da kul’tuuran ystävät kerryttih kylmykuun lopus Tukholman vahnah linnah, kus Karjalan kielen suvaiččijat Ruočis -yhtistys pidi jo perindökse tulluot Karjalazet illačut. Täl kerdua illačus oli äijy ruoččilastu juurdu olijua rahvastu. Kui mulloigi illačču järjestettih Vieljärven Karjalan kielen koin hyväkse.
 • Erähän vuvven tagaperin Veškelyksen školas rodivui hyvä perindö – pidiä Karjalan perindöllizen kul’tuuran festivuali.
 • #43(1238) | Kandurahvas   Valentina Mironova
  Nygöi, konzu rahvas muga puaksuh, toiči dielottah da ihan tyhjiä käytetäh Internettua, kirjutetah midä piä kandau Internet-sivuloil, ainos vai enämbäl kummeksit, kui hyviä da pädeviä voibi rikkuo.
 • Jo tavan mugah Karjalan Kielen Seura uuttu vuottu vaste piästi ilmoih karjalankieline seinykalenduaru.
Midä? Konzu? Kus?
 • Tuhukuu-Sulakuu

  Tänävuon “Oma Mua” täyttäy 25 vuottu. Sen kunnivokse olemmo valmistannuh kaksi suurdu piduo. Niilöin pidämizeh suammo varua Kanzallizen poliitiekan ministersvaspäi.

Partn`ourat